Ordin de deplasare doc

ORDIN Nr. 3512 din 27 noiembrie 2008 Prevederile prezentului ordin se aplic începând cu data de 1 ianuarie 2009. (2) Pe data intr rii în vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul ministrului finan elor publice nr. 1.850/2004 privind registrele úi formularele financiar-contabile,

ORDIN Nr. 3512 din 27 noiembrie 2008 Prevederile prezentului ordin se aplic începând cu data de 1 ianuarie 2009. (2) Pe data intr rii în vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul ministrului finan elor publice nr. 1.850/2004 privind registrele úi formularele financiar-contabile,

Ziua şi ora plecării ……………………. Avans spre decontare: Data ...

Gmail; Google; google maps; Google Traducere; google drive; google docs. Google; google maps; Google Traducere; google drive; google docs; Google Earth. În funcţie de beneficiari, rambursarea de către AM PODCA a cheltuielilor cu achiziţia de carburant, se face ţinând cont de următoarele documente justificative :. Ordinul de deplasare (delegație) - model (.pdf, .doc ... Ordinul de deplasare (delegație) - model. Din atașament se poate descărca un model de ordin de deplasare (delegație). Sunt disponibile două fișiere pentru ordinul de deplasare (delegație). Unul dintre ele este în format .doc, care poate fi editat și completat electronic, iar celălalt este în format .pdf, care poate fi printat și completat de mână. Ordin de deplasare (delegaţie) nr. - exfin-brasov.ro Unitatea Depus decontul (numărul şi data) _____ _____ Ordin de deplasare (delegaţie) nr.

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAŢIE) Microsoft Word - Formular deplasare interna.doc Author: Administrator Created Date: 1/7/2009 7:49:44 AM Ordin de deplasare (delegație) – model gratuit și info ... PENTRU A DESCARCA MODELUL DE ORDIN DE DEPLAS. – CLICK AICI În cazul în care la decontarea avansului suma cheltuielilor efectuate este mai mare decât avansul primit, pentru diferenta de primit de catre titularul de avans se întocmeste Dispozitie de plata catre casierie (cod 14-4-4). ordin de deplasare - Home - Fara Contabilitate ORDIN DE DEPLASARE (DELEGA łIE) Nr. Dl./D-na având func Ńia de este delegat pentru la Durata deplas ării de la la Se legitimeaz ă cu Ştampila unit ăŃii şi semn ătura Data Sosit *) Plecat *) Cu (f ără) cazare Ştampila unit ăŃii şi semn ătura Sosit *) Plecat *) Cu (f ără) cazare Ştampila unit ăŃii şi semn ătura www.theexperts.ro

Model Completare Ordin de Deplasare CS - Scribd MODEL DE COMPLETARE A ORDINULUI DE DEPLASARE PENTRU DE PLASAREA CU: AVIONUL FATA (Unitatea). VERSO Depus decontul (numarul si data). Ziua si ora plecarii 13.11.2009 Ziua si ora plecarii Ziua si ora sosirii 15.11.2009 Ziua si ora sosirii Data depunerii decontului Data depunerii decontului. Ordin de deplasare (delegatie) nr. Model completat ordin de deplasare contabilitate (Unitatea) Depus decontul (numarul si data) Ordin de deplasare (delegatie) nr. Ziua si ora plecarii 20.01.2015 Ziua si ora plecarii Ziua si ora sosirii 22.01.20155 Ziua si ora sosirii Data depunerii decontului Data depunerii decontului. 1 Penalizari calculate. Domnul avand functia de este delegat pentru. POPESCU MIHAI Contabil Sef participarea la cursuri de perfectionare Ordin de deplasare + Decont de avans, hirtie de ziar Ordin de deplasare + Decont de avans, hirtie de ziar 4.33 out of 5 based on 5 customer ratings Disponibile: În stoc

Ordin deplasare, formular delegatie - Model-de.ro

phys.ubbcluj.ro Author: Olimpia Calian Last modified by: Teodora Chis Created Date: 5/21/2013 9:23:00 AM Company: Facultatea de Fizica Other titles: REFERAT DE NECESITATE REFERAT DE NECESITATE MODELELE documentelor financiar-contabile (Anexa nr. 3 din ... Apr 14, 2009 · borderou de achiziŢie (de la producatori individuali) decont pentru operaŢiuni În participaŢie. stat de salarii. stat de salarii. stat de salarii. stat de salarii. listĂ de avans chenzinal. ordin de deplasare (delegaŢie) ordin de deplasare (delegaŢie) În strĂinĂtate. decont de cheltuieli. decont de cheltuieli valutare. notĂ de ORDIN Nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind ... persoane fizice impuse pe bază de norme de venit, pentru a fi înregistrate în contabilitate, acestea trebuie să aibă la bază contracte sau convenţii civile, încheiate în acest scop, precum şi documentul prin care se face dovada plăţii (dispoziţie de plată/încasare, chitanţă, ordin de plată, după caz). Ordin deplasare, formular delegatie - Model-de.ro


deplasare externa - Forum 100% contabilitate - Conta.ro ...